93 853 90 20 info@jc10solutions.com

Pla Administratiu

Sabem de les dificultats que comporten les gestions burocràtiques en organitzacions que no estan professionalitzades. Per això, JC10 ofereix el servei de gestió administrativa a entitats esportives, institucions lúdiques i associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). Aquest servei pot ser complet i abastar totes les gestions administratives que requereix l’entitat, o parcial, i inclou l’organització burocràtica, inscripcions dels esportistes i/o usuaris, domiciliacions bancàries i gestió i presentació d’impostos, entre altres tràmits.

L’externalització de la gestió administrativa permet als col·lectius professionalitzar aquest àmbit de la seva gestió i destinar més temps, personal i recursos a altres esferes de l’entitat.

“JC10, la solució que garanteix la bona organització del Club”