93 853 90 20 info@jc10solutions.com

Casals

JC10 ofereix a entitats, escoles, AMPAs i altres associacions la gestió global dels seus casals lúdics en períodes de vacances: primeres setmanes de setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu. La gestió inclou l’organització, coordinació, monitoratge i el càtering requerits. D’acord amb el client, plantegem una temàtica que estarà present en totes les activitats que es realitzin al llarg de casal; tots els continguts són amens, dinàmics i motivadors per als participants i inclouen sortides i excursions setmanals.

De cara a les famílies, oferim diverses franges horàries per garantir la conciliació de la vida laboral i personal.

«La nostra prioritat: continguts amens, dinàmics i motivadors»